Kaksoisvaippaiset terässäiliöt

Kaksoisvaippaiset terässäiliöt

1150 - 60 000 litraa

Käyttöesimerkki

Kunnalliset laitokset