Polttoainesäiliö

Polttoainesäiliö - Infraline. INFRALINE polttoainesäiliö -mallisto jakautuu kolmeen kategoriaan.

1. Kuljetussäiliöt dieselöljylle. Kuljetussäiliöitä on yksiseinämäisiä muovisia (Polyeteeni), alumiinisia, teräksisiä, kuumasinkitystä teräksestä sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja. Kaksoisvaippaisina joissa on 110% valuma-allas, on muovisia, muovi/teräs yhdistelmäsäiliöitä, terässäiliöitä, alumiinisäiliöitä, kuumasinkittyjä terässäiliöitä sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja polttoainesäiliöitä. Koot 58 L – 3000 L. Osa säiliöistä on ADR tyyppihyväksyttyjä osa ns. vapaa käyttö malleja. Vapaakuljetus raja polttoöljylle ja dieselille on 1000 L. Polttoaineen kuljetussäiliöitä kutsutaan myös IBC – säiliöiksi.
Tutustu kuljetussäiliö mallistoomme tästä.

1.1 VAPAUTUS ADR 1.1.3.1 (C) MUKAAN
Poikkeusvapautus ADR 1.1.3.1 C kattaa vapautuksen kaikista ADR- säädöksistä Ei ADR- varusteita, ei asiakirjoja, ei koulutusta, ei määräaikaistarkastuksia yms. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta on silti voimassa, eli on huolehdittava tarvittavista varotoimista vuotojen ehkäisemiseksi ja rajaamiseksi kuljetuksen aikana. Tätä poikkeusta voidaan hyödyntää ammattikäytössä silloin, kun vaarallisia aineita ei kuljeteta päätoimisena toimintana, vaan päätoimeen liittyvään käyttöön, esim. huollon, korjaustöiden yms. yhteydessä. Kuljetettavan nesteen yhteismäärä ei saa ylittää ADR 1.1.3.6 määrittämää pistearvoa.
Esim. UN 1202 Dieselöljy, vapaa kuljetusraja = 1000 L
UN 1203 Bensiini, vapaa kuljetusraja = 333 L.
Lisäksi pakkaus ei saa olla suurempi kuin max. 450 L.

1.2. VAPAUTUS ADR 1.1.3.6 (ARVOPAINOTETTU MÄÄRÄ) MUKAAN
ADR–säännöksiin sisältyy myös vapautus, jonka mukaan kuljetettavien vaarallisten aineiden määrä ja pakkauskoko rajoittaa ADR- säädösten soveltamista. Toisin kuin kohdassa 1.1.3.1(c) tähän ei sisälly rajoitusta kuljetustapaan, vaan ainoastaan kuljetuskategoria (vaaraluokka) ja kokonaismäärä kuljetusyksikössä vaikuttavat.

Esimerkiksi:
• UN 1202 Dieselöljy kuuluu kategoriaan 3 ja lasketaan kertoimella 1, 150 L=150 p
• UN 1203 Bensiini kuuluu kategoriaan 2 ja lasketaan kertoimella 3, 150 L=450 p

SEURAAVAT ADR-VAATIMUKSET PÄTEVÄT:
• Yksilöity kuormalista
• Palosammutin, min. 2 kg
• Koulutustodistus § 1.3 mukaisesti (n. 1 päivän koulutus)
• Pakkaus on oltava tyyppihyväksytty
• Pakkaus on oltava merkitty
• Noudatettava kuormausmääräyksiä
• IBC- säiliö katsastettava 2½ vuoden välein (ADR 6.5.4.4)
• Sallittu käyttöaika (käyttöikä) IBC- ja muille muovisille polttoainesäiliöille on 5 vuotta valmistuspäivästä (ADR 4.1.1.15)

2. Polttoainesäiliö diesel – ja polttoöljyn varastointiin kaksoisvaipalla.

Kaksoisvaippaiset polttoainesäiliöt jakautuvat lämmitysöljysäiliöihin sekä farmarisäiliöihin eli tankkausasemiin tankkausvarustein, materiaaleina muovi (polyeteeni) ja teräs.

Säiliökoot 1000 L - 9000 L.
Myös 110% :n valuma-altaallisia (mutta ei kaksoisvaippaisia) teräs- ja alumiinisäiliöitä on saatavana 10.000 L asti.
Tutustu öljy- ja farmarisäiliö mallistoomme tästä.

3. Polttoainesäiliö bensiinille.

Bensiinin kuljetussäiliöitä on yksivaippaisia muovisia (Polyeteeniä), alumiinisia, teräksisiä, kuumasinkittyä terästä sekä ruostumatonta terästä. Kaksoisvaippaiset bensiinisäiliöt joissa on 110% valuma-allas, ovat teräksisiä, alumiinisia, kuumasinkittyjä terästä sekä ruostumatonta terästä . Koot 53 L – 3000 L. Teräksisenä ja alumiinisena bensiinisäiliöitä valmistetaan myös ilman kaksoisvaippaa mutta 110% valuma-altaalla varustettuina, koot 500 L - 3000 L. Bensiinin vapaakuljetusraja on 333 L Eli sen saa kuljettaa ajoneuvossa jos polttoainesäiliö on bensiinin kuljetukseen hyväksytty. Ns. Kanisterimääräys EU:ssa rajaa kanistereissa kuljetettavan bensiinin määrän 60 L:n, eli sen enempää ei saa olla ajoneuvossa bensiiniä kanistereissa (esim. 3 x 20 L). Bensiinin varastosäiliöitä voimme toimittaa 10.000 L asti teräksisenä ja alumiinisena, 110% valuma-altaalla varustettuna.

INFRALINE bensiinisäiliö mallistossa on lukuisia malleja alle 333 L luokassa. Voit valita kevyen muovi- tai alumiinisäiliön, tai tukevamman kaksoisseinämäisen terässäiliön 200 tai 300 L kokoisena. Suurissa polttoainesäiliö ja varastosäiliö asioissa konsultoikaa aina paikkakunnan ympäristötarkastajaa ja paloviranomaisia tai työmaan ympäristövastaavaa, ja varmistakaa heidän mielipiteensä asiasta. Mikäli polttoainesäiliö sijoitetaan rakennuksen sisään tai lähelle, suosittelemme aina ottamaan yhteyttä paikalliseen paloviranomaiseen ja pyytämään heiltä arvio luvallisen polttoainesäiliön koosta ja mahdollisesta sijoituspaikasta. Heillä voi olla myös kantansa säiliön materiaaliin mikäli sitä säilytetään sisätiloissa. Alle 10.000 L polttoainesäiliö ulkona ei tarvitse ympäristölupaa.

Kaikki polttoainesäiliömme täyttävät Suomen ympäristöviranomaisten viimeisimmätkin vaatimukset. Ne säiliömallit minkä pitää olla CE-merkittyjä, on myös CE-merkittyjä. Myös kaikki käyttämämme polttoainesäiliöiden tankkausvarusteet (pumput) ovat CE-merkittyjä.